Търсене
Close this search box.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

Стартира кампанията за пределяне на документите, срока за подаването им и критериите за получаване на стипендии от студентите през започналия зимен семестър на учебната 2022/2023 година.

Необходимите документи за кандидатстване стипендии за резултати от държавни зрелостни изпити са:

Документът трябва да съдържа:

  • Рег. индекс: РД-19-378
  • Рег. дата: 19.10.2022
  • Вид документ: (РД-19) Заповеди на ректора по дейността на СУ
  •  Кореспондент: (su331) Анастас Герджиков, проф. дфн
  • E_MAIL: rectorsoffice@admin.uni-sofia.bg
    Вид дейност: (А-01) Общоадминистративна

Всеки студент, кандидатстващ за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити, се регистрира на адрес https://student.uni-sofia.bg/ с потребителско име и парола за СУСИ. Системата ще бъде отворена от 8:00  24.10.2022г. (понеделник) до 18:00ч на 04.11.2022г. (петък). Класирането за зимен семестър на учебната 2022/2023г. се извършва на 22.11.2022г.  (понеделник) в интернет сайта на https://student.uni-sofia.bg/. Всеки студент може да провери резултатите от класирането с потребителското име и парола, с които се е регистрирал. Жалби и възражения се подават по ел.път на адрес delovotstvo@uni-sofia.bg до 18:00 на 24.11.2022 (четвъртък). Постъпили след 18:00 ч. няма да бъдат разглеждани.

За да разберете повече, вижте ТУК.