Търсене
Close this search box.

ЛЯТНА СТУДЕНТСКА ПРОГРАМА В GSI – FAIR

През летните месеци на 2023 г. ще се проведе Международна лятна студентска програма в GSI-FAIR. Всички желаещите  могат да пуснат заявленията си за кандидатстване до 31 януари 2023г.
 
Лятната студентска програма се  препоръчва на студентите от напреднало бакалавърско ниво (бакалавър, магистър или диплома) по физика и свързани природни науки и инженерни дисциплини от Европа и партньорските страни на GSI-FAIR. По-голямата част от дейността ще се свежда  до провеждането на проучвания, подготовка за бъдещия ни „FAIR“ проекти и  изследователски експерименти.
 
Допълнителна информация може да бъде намерена:
 
https://www.gsi.de/stud-pro/
https://hgs-hire.de/summer-program