Лекция на проф. Мишел Израел (Национален център по обществено здраве и анализи)

 На 14 март (вторник) 2023г. ще се проведе лекция на проф. Мишел Израел (Национален център по обществено здраве и анализи) на тема: „Нейонизиращи лъчения. Топлинни и нетоплинни ефекти на въздействие върху
човека. Безжичните технологии и здравето на населението.“
Лекцията ще се състои в Американския център на Столична библиотека – пл. „Славейков“ Nо.4 от 17:30 часа. Всеки желаещ може да се присъедини.

Съорганизатори на лекцията са:

  • Столична библиотека
  • Списание “Светът на физиката”
  • катедра “Физика” – МГУ