Докторантска програма за научни изследвания на Европейската южна обсерватория, Гархинг, Германия

Програма за научни изследвания на Европейската южна обсерватория предоставя изключителна възможност на докторанти да провеждат своите изследвания в динамичната научна среда на една от водещите световни обсерватории за период от минимум 6 месеца и до две години.

ЕСО е водещата междуправителствена астрономическа организация в Европа. Приблизително 110 астрономи, 40 стипендианти и 40 докторанти провеждат авангардни изследвания в области, вариращи от екзопланети до космология, като предлагат една от най-стимулиращите научни среди в света.

Позиции на ESO са отворени за студенти, записани в докторантска програма по
астрономия или свързани с нея научни области (наблюдателна, теоретична и
фундаментална астрофизика). Студентите, приети в програмата, работят по студентския си проект под официалния надзор на научния ръководител от родния си университет, но се очаква да дойдат в ESO, за да работят и учат под съвместния надзор на щатен астроном на ESO или под  съвместния надзор на екип от щатен астроном на ESO и стипендиант. Кандидатите, които кандидатстват за студентските стипендии на ESO в Гархинг, се настаняват в централата на ESO в Гархинг (Германия).

Кандидатите и техните ръководители от родния им институт трябва да съгласуват и координират научноизследователския си проект съвместно с бъдещия си ръководител от ESO, след което могат да кандидатстват за докторантска стипендия на ESO за период от минимум 6 месеца и до две години, по време на който са наети и получават заплащане от ESO. За тази цел с научния ръководител на ESO трябва да се свържете доста преди крайния срок за кандидатстване (следващият краен срок е 30 април 2023 г.). Списък на потенциалните ръководители на ESO и техните изследователски интереси можете да намерите в края на обявата. Очаква се написването на дипломната работа да бъде извършено след завръщането в родния институт.

Студентите на ESO се възползват от съвместна, международна и мултидисциплинарна научна среда, в която се ценят иновациите и творчеството. Те остават в крак с най-новите постижения в науката и имат възможност да общуват с най-добрите изследователи. Освен това студентите имат възможност да допълнят своя научен профил, като работят на доброволни начала като съорганизатори на няколко редовни научнисъбития като Journal Clubs, тематични кафета и семинари. Студентите могат да бъдат част от SOC/LOC на конференциите, организирани в ESO, и да бъдат наставници на
магистри в сътрудничество със сътрудник на ESO или астроном. Освен това ESO приветства кандидатури за участие в Програмата за посетители на ESO (https://www.eso.org/sci/activities/garching/personnel/visitors.html) от университетските ръководители на докторантите, за да подкрепи тяхното научно посещение в ESO през периода, обхванат от студентската стипендия на ESO.

Студентите в Гархинг могат да посещават и да се възползват от поредицата лекции, изнасяни в рамките на Международната изследователска школа по астрофизика “Макс Планк”. Студентите на ESO имат възможност да участват и в много информационни дейности.

Ако се интересувате от това да подобрите опита си в докторантурата в международна и културно богата среда, да разширите мрежата си от потенциални сътрудници и да затвърдите научния си профил чрез продължителен престой в ESO, моля, кандидатствайте, като попълните уеб формуляра за кандидатстване, достъпен на адрес http://recruitment.eso.org/