Докторантска програма за научни изследвания на Европейската южна обсерватория, Гархинг, Германия

Програма за научни изследвания на Европейската южна обсерватория предоставя изключителна възможност на докторанти да провеждат своите изследвания в динамичната научна…

Continue Reading →