Предстои общото събрание на Физическия факултет

Уважаеми членове на Общото събрание,

На 12 юни 2023 г. (понеделник) от 9:30 часа, в зала А-205, съгласно решение на Факултетния съвет от 11.04.2023 г., ще се проведе заседание на Общото събрание на Физически факултет. Заседанието ще е присъствено. Тайните гласувания по персонални въпроси ще се проведат в урна.

Предложеният от Факултетния съвет дневeн ред е:

  • Избор на постоянни комисии на Общото събрание на Физически факултет – Мандатна комисия, Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета, Факултетна избирателна комисия, Атестационна комисия; 
аула1
  • Отчет на Декана професор Георги Райновски за работата на деканското ръководство през периода 15 юни 2022 г. – 11 юни 2023 г.
  • Обсъждане на кандидатури за Председател и за Заместник-председател на Общото събрание, Декан на Физически факултет и членове на Факултетния съвет. 
  • Избори с тайно гласуване за Председател и Заместник-председател на Общото събрание, Декан, членове на Факултетния съвет.
  • Разни.

Предвидените за обсъждане материали са достъпни на адрес ТУК.

Моля, всички колеги, които на 12.06.2023г. ще бъдат в отпуск или в командировка, да информират Председателя на Мандатната комисия доц. Цветелина Паунска (cwalchew@phys.uni-sofia.bg) и Главния инспектор на факултета госпожа Анелия Велиновска (velinovska@phys.uni-sofia.bg), за да се извърши редукция на състава на Общото събрание и да се определи кворума. 

Регистрацията ще започне в 8:45 ч. на 12.06.2023г. в аудитория А-205 на Физически факултет.