Проект „LearnInc“ – Покана за участие в дейностите по проекта

Екипът на проект Learn.Inc, изпълняван от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с международен консорциум по програма Еразъм+, кани:

  • Преподавателите, изследователите и докторантите в качеството им на потенциални лектори и
  • Студентите в качеството им на потенциални слушатели;

за предварителен подбор в дейностите по проекта.

В техния фокус ще бъде организирането и провеждането на специализирани обучителни курсове в области като:

  • Цифровизация и изкуствен интелект;
  • Фалшиви новини, дезинформация и хибридни войни;
  • Екология и зелен преход;
  • Миграция и интеграция;
  • Развитие на местните общности;

Курсовете ще бъдат създадени въз основа на вашите отговори и ще бъдат отворени за вас. Регистрираните преподаватели ще получат възможност да създадат и проведат курсове в рамките на конкурс чрез финансовата подкрепа на проекта Learn.Inc. Целта на предварителния подбор е да се свържем с мотивирани кандидати, които да получат подробни инструкции и подготовка за участие в конкурса, както и да бъдат подробно запознати със спецификите на Learn.Inc.

В предварителния подбор можете да се включите чрез попълването на кратка електронна анкета като преминете следните стъпки:

1. Да отидете на ТОЗИ адрес;

2. Да се регистрирате чрез бутон register като в данните за регистрация в полето „институция“ избирате Sofia University St. Kliment Ohridski

3. След влизане в системата – да попълните кратката анкета.

Срокът за кандидатстване по настоящата покана е до 31 юли 2023 г. включително.

При възникнали въпроси можете да ни пишете на gburnaski@admin.uni-sofia.bg

Очакваме ви,

ПРОФ. Д-Р АЛБЕНА ВУЦОВА
Координатор на екипа на Софийски университет