Отворено е кандидатстването за IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP)

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

До 30 септември е отворено кандидастването за IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP). Програмата е насочена към към студенти в държави-членки на Международна агенция за атомна енергия (IAEA), които отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат от женски пол;
  • да са приети или записани в магистърска програма в областта на ядрената физика в акреидиран университет.

Повече информация ще откриете ТУК и ТУК.