Първо съобщение за Национален форум за съвременни космически изследвания (НАФСКИ) 2023

На 19 и 20 октомври в зала The Venue в София Тех Парк ще се проведе четвъртият Националният форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ). Форумът демонстрира последните достижения на образованието, науката и бизнеса в България в областта на Космоса.

НаФСКИ се организира от клон „Космос“ към Съюз на физиците в България с подкрепата на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Българската академия на науките, ЕндуроСАТ, Space Fluent, Sfera Technologies, Space Challenges и други частни и институционални партньори. Събитието събира под един покрив водещи имена от страната и чужбина и отваря нови възможности за взаимодействие. 

Регистрация и участие

За участие в НАФСКИ 4.0 е необходимо да попълните регистрационната форма, достъпна ТУК.

Ако желаете да представите своите научни постижения или иновативни разработки, можете да кандидатствате за представяне на доклад в сесиите на Наука и Космос.

Участниците с постерни и устни доклади могат да публикуват изследванията си в пълен текст, като публикациите ще бъдат публикувани в рефериран журнал с импакт фактор след процедура по рецензиране.

  • Краен срок за регистрация за НАФСКИ: 19 октомври 2023 г.
  • Краен срок за регистрация с доклад: 1 септември 2023 г.
  • Краен срок за пълните текстове: 15 декември 2023 г.

Таксата за стандартно участие е в размер на 100 лева, за студенти и млади учени – 50 лв. За участници, които нямат възможност да заплатят таксата, са предвидени опции за нейното премахване, като това се заявява във формата за кандидатстване.

За повече информация, ТУК.