Настаняване в общежитие за учебната 2023-2024 г.

Приложена е ТУК заповедта на г-н Ректора за настаняване в общежитие за учебната 2023-2024 г.

Обръщаме внимание на първокурсниците, които са записали уводните курсове по физика и математика, че може да ползват общежитието от 4.09 (чл.14), въпреки, че класирането и официалното настаняване ще е по-късно през Септември.

При възникнали въпроси, се свържете с Комисия по настаняване в общежитията на СУ.