Летни стажове в АЕЦ Козлодуй ЕАД

В периода 23 юли- 4 август се състояха традиционните задължителни летни стажове на студентите от 3-курс курс от бакалавърските програми на Физически факултет на СУ и Факултета по химия и фармация както следва „Ядрена техника и ядрена енергетика“ и „Ядрена химия“. Програмата по която се обучаваха студентите засегна посещения и изучаване по работни места на основните структурни звена в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, свързани с безопасното производство на електроенергия. На студените бяха прочетени лекции по избрани теми от изтъкнати енергетици, служители на ядрената ни централа. 

Тази година летните стажовете на студените съвпаднаха с провеждането на първата лятна школа по „Енергетика“ за ученици с повишен интерес към физика и химия, 

В Учебно-тренировъчния център на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на обучение на пълномащабния симулатор на ВВЕР-1000 (ПМС-1000)

спонсорирана от АЕЦ Козлодуй ЕАД. В мероприятието се включиха активно ученици с изявени способности от ЧСУ „Увекинд“. Учениците бяха обучавани в периода 23-26 юли на това как се използва безопасно ядрената енергия в Р. България. Някои от обученията бяха проведени съвместно със студените, като срещата на двете поколения: ученици и студенти им позволи да обменят опит и идеи.