Търсене
Close this search box.

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖДУ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ И УНИВЕРСИТЕТА НА СЕВЕРНА КАРОЛИНА

На 13 юли 2023 г. за срок от три години се сключи меморандум за сътрудничество в областта на ядрените технологии между Софийският университет “Св. Климент Охридски”, представляван от ректора, Проф. ДФН Анастас Герджиков и университета на Северна Каролина (САЩ), представляван от проректора Д-р Хайди Хобс.  Меморандумът предвижда сътрудничество на реципрочна основа в следните направления:

  1. Обмен на студенти по различни програми за обучение и летни стажове;
  2. Обмен на преподаватели които да четат лекции на актуални теми в областта на ядрените технологии;
  3. Развитието на съвместни научно-изследователски проекти.

В рамките на вече действащия меморандум, проф. Костадин Иванов и проф. Мария Аврамова ще прочетат през зимния семестър пред магистрите от специалност Ядрена енергетика и технологии, специализиран курс, състоящ се от 16 лекции на тема „Мултифизика на ядрените реактори“.