ЮБИЛЕЙНО СЪБИТИЕ „135 ГОДИНИ ФИЗИКА В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ“

На 29 ноември 2023 г. от 10:00 до 15:30 часа Физическият факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира Юбилейно събитие под надслов „135 години физика в Софийския университет“. Събитието е в навечерието на 135-тата годишнина от обучението по физика в СУ, както и по повод 60-годишнината от съществуването на Физическия факултет като самостоятелно звено. Приложена е работната версия на дневния ред на събитието, като 29 ноември официално е обявен за неучебен ден.

Бихме искали да поканим целия колектив от преподаватели и служители, както и всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти във Физическия факултет да отбележим заедно нашия празник! Очакваме ви!

Дата: 29 ноември
Време на провеждане: 10:00 до 15:30 часа
Зала: A205, Физически факултет, СУ

10:00 10:15: Откриване
10:15 11:00: Исторически доклад, посветен на Юбилея на Физическия факултет –
проф. дфзн Иван Лалов
11:0012:00: Представяния от ръководители на Катедри на Физическия факултет
12:0013:00: Почивка
13:0013:30: Поздравителни адреси на световно известни учени, алумни на ФзФ
13:3014:30: Представяния от ръководители на Катедри на Физическия факултет
14:3015:00: Поздравителни адреси на световно известни учени, алумни на ФзФ
15:0015:30: Тържествено закриване
15:30: Коктейл