Търсене
Close this search box.

НА 11 ЮНИ: ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „АЛТЕРНАТИВНИ БИОСФЕРИ – ОТВЪД ВОДНИТЕ СВЕТОВЕ“ ОТ ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЪР ЕФТИМОВ

Темата на лекцията „Алтернативни биосфери – отвъд водните светове“, част от лекторията „Светът на физиката – на живо“, организатори на която са Столична библиотека, списание „Светът на физиката“ – печатен орган на Съюза на физиците в България,   и катедра „Физика“ при  МГУ „Св. Иван Рилски, ще ни потопи в други възможни разтворители, притежаващи сходни с водата свойства.

Заповядайте на 11 юни (вторник) от 17.30 ч. в Американския център в Столична библиотека пл. „Славейков“ № 4. 

Животът е невероятно разнообразен, устойчив и приспособим, но можем ли да го опишем напълно, разглеждайки само нашата планета? Има ли други светове в рамките на Слънчевата система, в които може да има потенциален живот? Може ли той да се различава в своята принципна организация и физична природа от този, който ни заобикаля? Това са само част от въпросите, с които се сблъсква астробиологията, а част от отговорите им ще се опита да представи  гл. ас.  д-р Петър Ефтимов.

В лекцията ще бъде направен кратък преглед на свойствата на водата, които позволяват протичането на критични за живите системи реакции и ще бъдат дискутирани евентуални форми на живот, които използват алтернативни разтворители. От очакваните кандидати, сред които са амонякът и сероводородът, до екзотичен живот, възможен в присъствието на метан и  суперкритични течности – ще се впуснем в пътуване из Слънчевата система, което ще ни отведе от луните на Юпитер до Титан и до някои неочаквани местообитания на нашата собствена планета.

След лекцията ще знаете:

  • докъде се простира обитаемата зона на една звездна система;
  • какво е азотосома;
  • защо намаляват ацетиленът и водородът в близост до повърхността на Титан;
  • какъв е приносът на Айзък Азимов в биохимията на алтернативните възможни форми на живот.

МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕКТОРА…

Д-р Петър Ефтимов завършва Ветеринарна медицина през 2006 г. в ЛТУ гр. София. Веднага след това започва работа в клиника „Анимо“, а по-късно и в Централна ветеринарна клиника, където работи до 2011 г. Има интереси в областта на регенеративната медицина, терапия на екзотични домашни любимци и диви животни. През 2012 г. завършва и специалност „Молекулярна биология“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2017 г. защитава докторска степен по молекулярна биология в Катедрата по биохимия на Биологическия факултет към Софийския университет, а от юни 2018 г. работи като главен асистент по хистология и ембриология в същия факултет.

Петър е любител-астроном и един от випускниците на магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“ на Физическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, както и комуникатор на науката  и редовен лектор в ежегодния Софийски фестивал на науката. В момента следва философия, защото смята, че това е едно от главните интелектуални предизвикателства в човешкия живот. 

Д-р Ефтимов проявява особен интерес към еволюционната биология на развитието и астробиологията и от 2024 г. е съръководител на интердисциплинарната магистърска програма „Астробиология“ – съвместен проект на природните факултети на СУ „Св. Климент Охридски“.