Обновен график на изпитната сесия на специалност Оптометрия

Публикуван е обновеният график на изпитната на сесия на специалност “Оптометрия”. Пожелаваме успех на всички студенти!

Графикът ще намерите тук.