Проведена традиционна лятна учебно-производствена практика на студентите от специалностите, свързани с подготовката на кадри за ядрената енергетика на Р. България

В периода 26-30 юли 2021г. се състоя традиционната лятна учебно-производствена практика на студентите от специалностите, свързани с подготовката на специалисти…

Continue Reading →