СТУДЕНТ ПЪРВИ КУРС НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ СПЕЧЕЛИ ПРЕСТИЖНА СТИПЕНДИЯ, ПОСВЕТЕНА НА МАРИЯ КЮРИ

Студентът първи курс по магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии“ Никол Радостинова Борисова получи стипендията на Международната агенция по атомна…

Continue Reading →

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗАПАЗВА ВОДЕЩОТО СИ МЯСТО В РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2023Г.

В тринадесетото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2023 г. Софийският университет…

Continue Reading →

ЧЕТВЪРТАТА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ВИСОКО-ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ ОТ ГЛОБАЛНИТЕ НАВИГАЦИОННИ СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ“ ОТ ДОЦ. ГЕРГАНА ГЕРОВА НА ФАКУЛТЕТСКИЯ СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“

Четвъртата лекция на тема „Изследване на околната среда с високо-точни измервания от Глобалните навигационни спътникови системи“ от доц. Гергана Герова,…

Continue Reading →

ПОКАНА ЗА ЗАКРИВАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (МГФНУР) В БЪЛГАРИЯ

Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (МГФНУР) в България ще бъде закрита официално на 5 декември (вторник) от…

Continue Reading →

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ И ФИЗИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СЪЗДАДОХА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „NUCLEAR TECHNOLOGIES, MANAGEMENT AND INNOVATIONS“

Стопанският факултет и Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявяват прием в новата магистърска програма на английски език, създадена…

Continue Reading →

ПРОФ. ДОБРОМИР ПРЕСИЯНОВ Е НОСИТЕЛ НА ОТЛИЧИЕТО „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. дфзн Добромир Пресиянов от катедра „Атомна физика“ на Физическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” е носител на…

Continue Reading →