ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ 28.05.2024г.: НА ТЕМА „РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЯ НА α-FeOOH (ГЬОТИТ)“ ОТ ПРОФ. ДФН МИРОСЛАВ АБРАШЕВ

Лекцията резюмира хронологично типичния път, по който протича едно изследване в областта на Рамановата спектроскопия – от предварителното проучване и…

Continue Reading →

Националната студентска олимпиада по физика се проведе във Физическия факултет на СУ

След три годишно прекъсване на 18-и май 2024 г. отново бе проведена Национална студентска олимпиада по физика. Домакин бе Физическият…

Continue Reading →

ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР БОЖИЛОВ Е НОСИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА НАУКАТА

Доц. д-р Владимир Божилов, учен и преподавател от катедра „Астрономия“ и заместник-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“,…

Continue Reading →

КОСМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: КАНДИДАТСТВАЙ ДО 15 ЮНИ

Ако проявявате интерес към космическите технологии и наука и същевременно търсите реализация в космическия сектор – програмата Космически предизвикателства е…

Continue Reading →

ОТВОРЕН СЕМИНАР „КРЪСТАНОВ“ ОТ ПРОФ. ФАБИО РОМАНЕЛИ – ГОСТ-ЛЕКТОР ОТ УНИВЕРСИТЕТА НА ТРИЕСТ (ИТАЛИЯ) – НА ТЕМА SEISMOLOGY AND SEISMIC HAZARD ASSESSMENT

Семинар „Кръстанов“ ще се проведе на 16.05.2024 (четвъртък), 16:15 ч., ФзФ, В60 от гост-лектор роф. Фабио Романели от Университета на Триест,…

Continue Reading →

ШКОЛА ЗА МАГИСТРИ: КОЛЕКТИВНИ ФЕНОМЕНИ В КВАНТОВАТА ФИЗИКА НА МНОГОЧАСТИЧНИ СИСТЕМИ: ОТ КВАНТОВАТА МАТЕРИЯ ДО СВЕТЛИНАТА

Заинтригувани сте от квантова физика и се чудите дали кариерата в научни изследвания е за вас? То тогава тази школа…

Continue Reading →