“Резонатор” обявява стажантска програма за студенти на Физическия факултет

В края на юни студенти от магистърската програма „Аерокосмическо инженерство и комуникации“ на Физическия факултет успешно проектираха и изградиха учебни…

Continue Reading →

Студенти на Физическия факултет успешно проектираха и конструираха учебни наноспътници

Студенти на Физическия факултет успешно проектираха и конструираха учебни наноспътници Студенти от магистърската програма „Аерокосмическо инженерство и комуникации“ на Физическия…

Continue Reading →