Защити на дипломни работи от магистри от МП „Аерокосмическо инженерство и комуникации“, „Безжични мрежи и устройства“ и „Плазмени технологии и термоядрен синтез“

На 15.02.2022 г. от 9:15ч., онлайн, ще се състоят защитите на дипломните работи от магистри от магистърските програми „Аерокосмическо инженерство…

Continue Reading →