НА 27 ЯНУАРИ: НАУЧНО-ПОПУЛЯРНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ВСЕЛЕНАТА: ЕДНА ЗАГАДКА НА 14 МИЛИАРДА ГОДИНИ“ ОТ ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР БОЖИЛОВ

Как е започнала Вселената и какво е Големият Взрив? Какво са загадъчните тъмна енергия и тъмно вещество? На разбираем и…

Continue Reading →

52-РА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА НА ТЕМА: ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА И ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, 13–16 ЮНИ 2024г., СЛИВЕН

Темата на 52-рата Национална конференция по физика е актуална поради политиките за насърчаване на използването на дигитални технологии в обучението,…

Continue Reading →