ГАРХИНГ, ГЕРМАНИЯ: ЛЯТНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ НА EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY (ESO)

Лятната изследователска програма в ESO е изключителна възможност за студентите да работят в институт, който е едновременно централа (HQ) на…

Continue Reading →

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ – 50 ГОДИНИ КАТЕДРА „ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО“

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ – 50 ГОДИНИ КАТЕДРА „ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО“ Катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“ е наследник на най-старата…

Continue Reading →