СЕМИНАР ОТ ПРОФ. ХРИСТО ИГЛЕВ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА ПОЛАРОНИТЕ В ПОЛИМЕРИ И ПЕРОВСКИТИ ЧРЕЗ ФЕМТОСЕКУНДНА ИНФРАЧЕРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЯ“ НА 30-ТИ МАЙ

Електронните и структурните свойства на материалите са взаимозависими и преносът на заряди през материала предизвиква вибрационна реакция. Връзката между електронните…

Continue Reading →

ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ 28.05.2024г.: НА ТЕМА „РАМАНОВА СПЕКТРОСКОПИЯ НА α-FeOOH (ГЬОТИТ)“ ОТ ПРОФ. ДФН МИРОСЛАВ АБРАШЕВ

Лекцията резюмира хронологично типичния път, по който протича едно изследване в областта на Рамановата спектроскопия – от предварителното проучване и…

Continue Reading →

ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР БОЖИЛОВ Е НОСИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА НАУКАТА

Доц. д-р Владимир Божилов, учен и преподавател от катедра „Астрономия“ и заместник-декан на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“,…

Continue Reading →