Техническият университет в Дармщат и Политехническият университет в Букурещ откриват 22 места за докторанти в областта на лазерите

На 1 октомври 2023г. се откриват 22 позиции за докторанти в Техническия университет в Дармщат и Политехническия университет в Букурещ.…

Continue Reading →