НА 2 АПРИЛ: ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „ПРОЦЕСИ И ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ РАБОТАТА НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ВОДОРОДНИ ЙОНИ, БАЗИРАНИ НА ИНДУКТИВНИ РАЗРЯДИ“ ОТ ДОЦ. Д-Р СТИЛИЯН ЛИШЕВ

Индуктивните разряди намират широк спектър от приложения в различни области на индустрията и съвременните технологии. Пример за това са източниците…

Continue Reading →

Откриване на академичната година за новата ядрена магистърска програма на Стопанския факултет и на Физическия факултет

На 25 март се състоя официалното откриване за академичната година на първия випуск в новата международна магистърска програма на СУ…

Continue Reading →

НА 26 МАРТ: ФАКУЛТЕТСКИ НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „СПЕКТРАЛЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА АТОМИТЕ ВЪВ ВОДОРОДЕН РАЗРЯД“ ОТ ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА

Спектралните методи са едни от най-утвърдените и широко използвани за диагностика в астрофизиката и физиката на плазмата. Излъчващите атоми, молекули…

Continue Reading →

В ПЕРИОДА 12-15 МАРТ 2024 В РЕКТОРАТА НА СУ ЩЕ СЕ СЪСТОИ РАБОТНА СРЕЩА НА ADRIAARRAY

Адриа Арей (AdriaArray) представлява широкомащабна инициатива за инсталиране на обширна мрежа от сеизмични станции с цел изучаване на геоложката структура…

Continue Reading →