ПРОФ. ДОБРОМИР ПРЕСИЯНОВ ПОЛУЧИ ОТЛИЧИЕТО „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО“ В КАТЕГОРИЯ „ЗНАЧИМА ИНОВАЦИЯ“

На тържествена церемония на 20 декември бяха връчени отличията „Знак за качество“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Проф. дфзн…

Continue Reading →

ВЪЗПОМИНАТЕЛНА ВЕЧЕР ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОЦ. АНТОНИЯ ПЕЕВА

В петък, 01.12.2023 г. отбелязахме Възпоменателна вечер по повод 100- годишнината от рождението на доц. Антония Пеева, ядрен физик-експериментатор, дългогодишен…

Continue Reading →

СТУДЕНТ ПЪРВИ КУРС НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ СПЕЧЕЛИ ПРЕСТИЖНА СТИПЕНДИЯ, ПОСВЕТЕНА НА МАРИЯ КЮРИ

Студентът първи курс по магистърската програма „Ядрена енергетика и технологии“ Никол Радостинова Борисова получи стипендията на Международната агенция по атомна…

Continue Reading →

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗАПАЗВА ВОДЕЩОТО СИ МЯСТО В РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2023Г.

В тринадесетото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2023 г. Софийският университет…

Continue Reading →

ЧЕТВЪРТАТА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ВИСОКО-ТОЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ ОТ ГЛОБАЛНИТЕ НАВИГАЦИОННИ СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ“ ОТ ДОЦ. ГЕРГАНА ГЕРОВА НА ФАКУЛТЕТСКИЯ СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“

Четвъртата лекция на тема „Изследване на околната среда с високо-точни измервания от Глобалните навигационни спътникови системи“ от доц. Гергана Герова,…

Continue Reading →