КОНКУРС „СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Във връзка с организирания традиционен конкурс „Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Ви призовавам да разпространите информация…

Continue Reading →

НА 30 АПРИЛ: ФАКУЛТЕТЕН НАУЧЕН СЕМИНАР „ФИЗИКАТА ДНЕС“ НА ТЕМА „ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГАУС-БОНЕ ГРАВИТАЦИЯ НА ДВОЙНИ ПУЛСАРИ“

Двойните пулсари са мощен инструмент за изследване на режима на силна гравитация, който все още превъзхожда директните наблюдения на гравитационните…

Continue Reading →

УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА  145-АТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛБЕРТ АЙНЩАЙН.

Във фоайето на Централната университетска библиотека са изложени първи и прижизнени издания на трудовете на Айнщайн на български и чужди…

Continue Reading →