2022 г. e обявена от Общото събрание на Организацията на обединените нации за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

Все повече се нуждаем от фундаменталните науки, за да постигнем успех с Програма 2030 и с нейните 17 цели за…

Continue Reading →