По пътя към реализацията на хирални спин-течности и не-абелови ениони чрез квантови симулатори (Article in English below)

Хиралните спин-течности са една от най-завладяващите фази на материята, които някога са си представяли физиците. Тези екзотични течности проявяват квазичастици,…

Continue Reading →

Проф. дфзн Стойчо Язаджиев е носител на наградата „ПИТАГОР“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки за 2023 г.

Чл.-кор. проф. дфзн Стойчо Язаджиев от катедра „Теоретична физика“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ е носител…

Continue Reading →

АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЛАТЕНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ

АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПЛАТЕНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ Агенцията за ядрено регулиране обявява конкурс за платени студентски стажове…

Continue Reading →