ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КОСМИЧЕСКИ НАУКИ БЕ ОТКРИТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“

В навечерието на Деня на народните будители бе открита напълно реновираната Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия…

Continue Reading →

АКАД. НИКОЛАЙ ВИТАНОВ Е НОМИНАЦИЯТА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ЗА РЕКТОР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Кандидатурата на акад. Николай Витанов за Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е издигната от Факултетния съвет на Физическия…

Continue Reading →