Стипендиантска програма за БП “Ядрена техника и ядрена енергетика” и МП “Ядрена енергетика и технологии”

Открита е стипендиантска програма на АЕЦ “Козлодуй” за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, записани в редовна форма на обучение…

Continue Reading →

Проведена традиционна лятна учебно-производствена практика на студентите от специалностите, свързани с подготовката на кадри за ядрената енергетика на Р. България

В периода 26-30 юли 2021г. се състоя традиционната лятна учебно-производствена практика на студентите от специалностите, свързани с подготовката на специалисти…

Continue Reading →