Защити на дипломни работи от магистри от МП “Аерокосмическо инженерство и комуникации”, “Безжични мрежи и устройства” и “Плазмени технологии и термоядрен синтез”

На 15.02.2022 г. от 9:15ч., онлайн, ще се състоят защитите на дипломните работи от магистри от магистърските програми “Аерокосмическо инженерство…

Continue Reading →

2022 г. e обявена от Общото събрание на Организацията на обединените нации за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

Все повече се нуждаем от фундаменталните науки, за да постигнем успех с Програма 2030 и с нейните 17 цели за…

Continue Reading →