По пътя към реализацията на хирални спин-течности и не-абелови ениони чрез квантови симулатори (Article in English below)

Хиралните спин-течности са една от най-завладяващите фази на материята, които някога са си представяли физиците. Тези екзотични течности проявяват квазичастици,…

Continue Reading →

Международно изследователско училище „Макс Планк“ за астрономия и космическа физика към университета в Хайделберг (IMPRS-HD)

IMPRS Хайделберг обявява 18-то лятно училище в Хайделберг от 4 до 8 септември 2023 г. Темата е „Разкриване на еволюцията…

Continue Reading →